Sillamäe TruckStop pidulik avamine

2.septembril toimub Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja AS Sillamäe Sadam koostööna rajatud Sillamäe piirieelse veokite parkla (lühinimega Sillamäe TruckStop) pidulik avamine.

 


Turvaliste ja kvaliteetsete ootealade rajamine veokitele Euroopa Liidu sees ja selle piirialadel on Euroopa Liidu kauaaegne prioriteet. Tuginedes EL ja Vene Föderatsiooni transpordi dialoogi raames loodud töögrupi poolt tehtud piiriületusprobleemide detailsele analüüsile eraldas Euroopa Parlament rahalise toetuse peamistes EL ja VF piiripunktides piiriületust ootavate autojuhtide olmetingimuste parandamiseks ja sealsete piirieelsete parklate rajamiseks.

 

Veokite ooteala rajamine Sillamäele likvideerib pikad piiriületust ootavate veokite järjekorrad maanteel, mis mõjub positiivselt liiklusohutusele, parandab veokijuhtide olmetingimusi ning võimaldab tagada veokijuhtide töö- ja puhkerežiimist kinnipidamise. 

 

Europrojekti elluviimine oli ühtlasi ajendiks korrastada ka Sillamäe merepiiripunkti. Sillamäe sadama rahastamisel rajati samasse ka uus olmehoone koos kõige vajalikuga tollitöötajaile. Hoones on peale tollitöötajate ametruumide ka kabinetid tollideklarantidele, töötajaile, kes tegelevad tolliinfo elektroonse edastamisega, olmeruumid, kohvik, teenindussaal ja muu vajalik.

 

Avamistseremoonial lausuvad tervitussõnad AS Silmet Grupp nõukogu esimees Tiit Vähi, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, siseminister Ken - Marti Vaher, VF transpordiministri asetäitja Nikolai Asaul ja Sillamäe linnapea Jelena Korshunova, kes annab ühtlasi üle ka ooteala kasutusloa. Üritusel osaleb ka VF transpordiministeeriumi teine kõrge ametnik Nikolai Sherstnev.

 

Veokite ooteala ja hoone ehituse peatöövõtja oli Nordecon AS, projekteerija Alver Arhitektid OÜ, kogu kompleksi edasise toimimise eest kannab hoolt AS Silport Kinnisvara. Parkla töö on seotud GirF OÜ poolt välja töötatud GoSwift Eesti-Vene piiriületamise elektroonilise järjekorrasüsteemiga. See töötab kõigis Eesti Vabariigi maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) Venemaa suunal ja aitab sõidukijuhtidel Eesti-Vene piiri ületada mugavalt ja ilma liigse ootamiseta. 

 

Sillamäe ooteala hakkab teenindama ainult veokeid, Narvas linnas asuv parkla teenindab sõiduautosid, busse ja vaid neid veokeid, mis alustavad teekonda Narva linnast või selle ümbrusest.

 

Sillamäe veokite ooteala on ühendatud Sillamäe sadama peavärava ja merepiiri tollipunktiga. Seetõttu on veokijuhtidel edaspidi võimalus teha valik – ületada Eesti-Vene maanteepiir Narvas või sõita Venemaale laevaga. Peale selle on võimalik Sillamäel sooritada tolliformaalsusi, koostada eeldeklaratsioone, sooritada tolliinfo elektroonset edastamist üle piiri, mis kiirendab piiriületust Vene poolel jms. 

 

Ooteala rajamine läks maksma 2,47 miljonit eurot, millest 1,15 on Euroopa Liidu toetus. Kogu kompleksi maksumus on suurem, sest valdav osa hoonest, mis polnud europrojektis ette nähtud, rajati Sillamäe sadama omavahenditega. Tiit Vähi kommenteeris: „Kõik see soodustab kahe suure majandusruumi - EL ja SRÜ - vahelise kaubavahetuse ning poliitilise dialoogi edasist arengut ning sellepärast me asja ette võtsime.“

 

Kuidas saaksime Sind aidata?

* Kohustuslikud väljad

Sillamäe sadam
Kesk 2, 40231 Sillamäe

Tel.: (+372) 392 9150
Faks: (+372) 392 9177


E-mail: silport@silport.ee

Arved: arved@silport.ee

 

Kontakt