• Tere tulemast Euroopa Liidu idapoolseimasse sadamasse!
Truckstop  /  Sillamäe Truckstop

Sillamäe Truckstop

 

 

Sillamäe Truckstop

 

Tallinn-Narva mnt 182 km

Tööstuse 14

40231

Sillamäe

 

Tel: +372 39 29 255

 

 

B: 59° 23' 39"

L: 27° 43' 50"

Asukoht kaardil

 

Ooteala info eestipiir.ee lehel.

 

 

 

Alates 1. juunist 2017 täpsustub ooteala kasutamise tasude tagastamise kord

(avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/110052017005).


Muudatuse järgi on võimalik ootealatasu jätta ettemaksuks või taotleda selle tagastamist, kui ootejärjekorra kohta ei kasutada. Ootealatasu ei tagastata, kui veoautole võetud ootejärjekorra koht tühistatakse kasutaja poolt vähem kui 48 tundi enne plaanitud piiriületuse aega.

Broneeringu muutmine on jätkuvalt võimalik sarnaselt varasemalt kehtestatud tingimustele.


 

Veokite piirieelne ooteala Sillamäe TruckStop rajati 2012. aastal koostöös Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sillamäe sadama vahel. Ooteala loomine võimaldas kõrvaldada Narva/Ivangorodi piiriületust ootavate veokite järjekorrad maanteel ja omab positiivset mõju liiklusohutusele, parandab autojuhtide olmetingimusi ning lubab neil paremini kinni pidada töö- ja puhkeaja režiimist. Projekti elluviimisega paranes oluliselt ka Sillamäe merepiiripunkti töötajate tingimused.


Parkla hoones asuvad lisaks piiripunkti ametiruumidele ka tollideklarantide kabinetid, tolliinfo elektroonse edastamine tegelevate töötajate tööruumid, olmeruumid, kohvik ja muud vajalikud ruumid. Parkla tegutseb koostöös piiriületuse elektroonilise järjekorrasüsteemiga, mis on rakendatud kõigis Eesti ja Venemaa vahelistes maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) eesmärgiga muuta piiriületamise protsess võimalikult mugavaks ja vältida asjatuid seisakuid.


Sillamäe Truckstop teenindab vaid veokeid.


Siin on võimalus sooritada vajalikud tolliformaalsused, koostada kaupadele tollideklaratsioone, edastada elektroonset tolliinfot üle piiri, võtta sisse koht elektroonses piiriületuse järjekorras jms. Kõik see kiirendab maksimaalselt piiriületust ja väldib ootamist. Valvatav parkimisala mahutab üheaegselt 450 raskeveokit.


Sillamäe Truckstop on kantud IRU TRANSParki veokite parklate kaardile http://www.iru.org/transpark-app, mis võimaldab seda mugavalt kasutada marsruudi kavandamisel. Omab 5-pallisüsteemis hinde 4 turvalisuse eest ja 5 teeninduse taseme eest.