• Tere tulemast Euroopa Liidu idapoolseimasse sadamasse!
Koostööpartnerile  /  Sadamateenused

Sadamateenused

Sillamäe Sadam osutab kõiki sadamateenuseid. Sadama multifunktsionaalne infrastruktuur võimaldab käidelda peaaegu kõiki kaubagruppe, sealhulgas vedel- ja puistekaupa, üldkaupa, RO-RO- ja konteinerkaupu. Sadam on avatud aastaringselt, sügavused kaide ääres ulatuvad 16,5 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.


Sadama infrastruktuur koosneb kaidest, raudteejaamast, raudteedest, samuti maanteedest, mis ühendavad sadamat Tallinn-Peterburi maanteega, ladudest ja laoplatsidest ning valvatavast parklast, mis mahutab 450 veokit.

 

Sillamäe Sadam on landlord-tüüpi sadam, omades 750 ha maad, mida rendib sadamast sõltumatutele operaatoritele. Sadam on avatud koostööks kõigi ettevõtetega, mis soovivad rajada kaubakäitlemise terminali, jaotus- või töötlemiskeskust.

 

Kõiki konkreetseid kauba- ja reisijateveoga seotud teenuseid (stividoriteenused; laevadel, vagunites ja treileritel transporditavate puiste- ja üldkaupade, veerevtehnika ja konteinerite laadimine ja lossimine; kaupade ladustamine; tolli- ja saatedokumentide vormistamine; ekspedeerimisteenused; kaupade pakkimine, sorteerimine, komplekteerimine, markeerimine jm. lisateenused) osutab sadamas multifunktsionaalne terminal Silsteve.